Yritys

Vesi- ja prosessiteollisuuden valvonnan vaatimukset kiristyvät. Samaan aikaan tehokkuusvaatimusten kasvaessa tarvitaan yhä enemmän mittaustietoa.

Tarjoamme ratkaisuja näihin haasteisiin tutkimuspalveluiden avulla. Modernit menetelmämme mahdollistavat prosessien toimivuuden sekä laadunvarmistuksen. Konseptimme mahdollistaa aivan uudenlaisen toimintavarmuuden prosessin ylösajoon sekä optimointiin.

kuva
kuva

JP-ANALYSIS tarjoaa:

  • veden ja prosessien laadunvalvontapalveluja
  • mahdollisuuden ulkoistaa mittauspalvelut
  • mittalaitteiden ylläpito- ja huoltopalveluja
  • vesianalytiikan erikoisosaamista, jonka tarve tulee kasvamaan vesi- ja prosessiteollisuudessa
  • tutkimushankkeiden suunnittelua sekä toteutuspalveluja

Erikoisasiantuntemuksen palvelukonsepti on ratkaisu ongelmiin

Olemme kehittäneet palvelukonseptin, jolla loppukäyttäjälle tuotetaan räätälöidysti tarvittava tieto kulloinkin tarvittavista veden (raakavesi, prosessivedet ja jätevedet) laatu- ja määräsuureista modernien tutkimusmenetelmien avulla. Seuraamme jatkuvasti alan laitteistojen teknistä kehitystä sekä kehitämme uusia tutkimuskokonaisuuksia.

Asiakkaitamme ovat kunnalliset vedenkäsittelylaitokset, vesilaitokset, kemianteollisuus, elintarvike-, kaivos-, metalli- ja paperinjalostusteollisuus sekä voimalat.