Veden ja prosessien online-laadunvalvontapalvelut

Tarjoamme laadunvalvontapalvelut veden ja prosessien ohjaamiseen.

Toiminta alkaa asiakkaan ongelmien ja tarpeiden kartoituksesta, johon sisältyy laitteistoselvitys sekä huolto- ja ylläpitopalveluiden tarpeiden selvitys.

Tarvekartoitusanalyysi

Tarvekartoituksen aikana käydään läpi vedenpuhdistuksen tai teollisten prosessien osatekijöitä, jotka huonontavat lopputuotteen laatua, aiheuttavat laadunvaihteluita ja ylimääräisiä kustannuksia tai hankaloittavat prosessin ohjaamista. Samalla tarkastellaan tiloista, laitteista, niiden ylläpidosta ja huolloista sekä työhön varattavista henkilöresursseista koituvia kustannuksia.

Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joissa nykyiset toiminnot voidaan korvata online-mittausjärjestelmällä eli reaaliaikaisella laadunvalvonnalla, jolloin edellä mainituista ongelmista päästään eroon. Samalla työvoimakustannuksissa päästään merkittäviin säästöihin.

Konsultaatiot

Online-laitteiden hankinnan yhteydessä voimme sopia asiakkaan kanssa analyysituloksiin liittyvistä konsultoinnista. Yhdessä asiakkaan kanssa tehtävällä reaaliaikaisten mittaustulosten tarkastelulla pyrimme selittämään, mitä kyseiset tulokset tarkoittavat ja mitä muutoksia suosittelemme toteutettavaksi.

  • uusien toimintamallien käyttöönotto
  • laitteistojen modernisoinnit ja laitehankinnat / osto, vuokraus, leasing
  • mittaustoimintojen ulkoistaminen ostettavina palveluina