Laitteisto

Käytössämme on laaja laitteistokanta, joka mahdollistaa monipuoliset tutkimuskokonaisuudet asiakkaan tarpeiden mukaan. Pystymme toteuttamaan epäorgaanisen ja orgaanisen kemian mittaukset ja analyysit