Palvelut

Nykyaikaiset tutkimusmenetelmämme tarjoavat suurta toimintakapasiteettia, tasaista prosessien laatua sekä myös selviä kustannussäästöjä.

Modernien tutkimusmenetelmien ansiosta pystymme tarkkailemaan prosessien sekä tuotteiden laatuvaatimuksia ja näin tehostamaan asiakkaan tuotteen laatua sekä kannattavuutta.

Käytännössä JP-ANALYSIS mittaa esimerkiksi vesilaitosten vedenpuhdistuksen toimivuutta ja raja-arvoja. Teollisuudessa kontrolloidaan prosesseja ja niiden raja-arvoja.